2. Leefbaar Venlo

Inleiding

Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht welke direct de leefwereld van de inwoners raken. Het gaat om veiligheid, dienstverlening, groen, wegen, civiel, riolering, bereikbaarheid, woningbouw en voorzieningen en nog veel meer. Begrotingsposten die losse thema's lijken te zijn en voor de mensen in Venlo als één groot geheel. Dat vraagt ambtelijk, maar zeker bestuurlijk om een integrale aanpak. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de Veiligheidsregio, Politie, het Waterschap en andere partners is daarbij bovendien onmisbaar. Deze integrale aanpak is te vinden in het programma Leefbaar Venlo. Het belangrijkste aangrijpingspunt voor dit programma is ‘een betrouwbare overheid zijn’; Bereikbaar, transparant, doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

In 2019 hebben we binnen het programma Leefbaar een koers gevaren van 'sober en doelmatig' Daarop golden twee uitzonderingen: te weten de (telefonische) bereikbaarheid  van de organisatie en de beschikbare toezicht- en handhavingscapaciteit. Wij hebben ingezet op dienstverlening die aan de maat is en een goed onderhouden (schoon en heel) en veilige leefomgeving. Dat is wat ons betreft een absoluut basisniveau waarop iedere inwoner van Venlo moet kunnen rekenen. Het daar niet langer aan voldoen tast direct het vertrouwen van de inwoners van de gemeente Venlo aan. Venlo heeft daar in de afgelopen jaren, als gevolg van budgettaire druk, concessies aan moeten doen. In 2019 hebben wij een begin gemaakt met het repareren van de opgelopen achterstand.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 77.810
Gerealiseerd € 74.888
Afwijking € 2.922
ga terug