4. Welvarend Venlo

Inleiding

De ambitie van het programma Welvarend Venlo is om van Venlo een stad te maken in een regio met een brede, duurzame en innovatieve economische basis, die excelleert op de crossovers, met als hoofddoel om ook in 2030 te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, bereikbaarheid en (lokale en regionale) koopkracht.

Het programma bestaat uit de volgende drie, nauw met elkaar verbonden, programmalijnen:

  1. Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt
  2. Economie
  3. Mobiliteit

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 14.055
Gerealiseerd € 12.498
Afwijking € 1.557
ga terug