Planmatig onderhoud

In de begroting 2019 hadden we rekening gehouden dat we voor  € 15.500.000 aan uitgaven planmatig onderhoud zouden doen. Echter is er maar voor € 9.600.000 aan uitgaven planmatig onderhoud gerealiseerd (zie bijlage II). De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door achterstand in de uitvoering van:

  • het planmatig onderhoud GRP + ( € 4.000.000)
  • planmatig onderhoud Wegen (€ 1.400.000).
ga terug