3. Grenzeloos Venlo

Inleiding

Het programma Grenzeloos Venlo dient geen eigen inhoudelijke doelstellingen, maar bestaat uit randvoorwaardelijke activiteiten voor andere programma’s, een soort van smeerolieprogramma. Het programma is verdeeld in de onderdelen Public Affairs (PA) en de Duitslandagenda.
Vanuit PA werken we aan de ontwikkeling van een relevant netwerk op verschillende niveaus om uiteindelijk de voor de gemeente en de regio belangrijke thema’s onder de aandacht van de andere bestuurlijke organen te brengen en te beïnvloeden. Om dit te bereiken zijn we actief in diverse, externe netwerken , leggen we proactief relaties, en organiseren we en nemen we deel aan evenementen.
De activiteiten die onder de programmalijn 'Duitsland-agenda' vallen zijn op zichzelf ook een vorm van PA, maar gezien onze grensligging en de toegenomen aandacht voor Duitsland is dit als aparte programmalijn opgenomen.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 3.223
Gerealiseerd € 3.392
Afwijking € -169
ga terug