Bijlage I Samenvattende tabellen resultaat 2019 per programma

Totaaloverzicht baten en lasten 2019 per programma (incl. verrekeningen met reserves)

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting voor
wijziging 2019

Begroting na
wijziging 2019

Rekening
2019

%

Verschil

1. Gezond en actief Venlo

61.605

64.202

63.094

98%

-1.108

2. Leefbaar Venlo

56.643

45.026

41.852

93%

-3.175

3. Grenzeloos Venlo

2.903

3.042

2.763

91%

-279

4. Welvarend Venlo

9.508

8.119

6.795

84%

-1.324

5. Centrumstad Venlo

9.961

6.703

4.479

67%

-2.224

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

708

1.146

1.087

95%

-59

Algemene middelen

276.407

302.737

313.852

104%

11.115

Totaal baten (inclusief verrekeningen met reserves)

417.734

430.975

433.922

101%

2.947

1. Gezond en actief Venlo

232.415

238.435

235.788

99%

2.646

2. Leefbaar Venlo

90.520

77.810

74.888

96%

2.922

3. Grenzeloos Venlo

1.834

3.223

3.392

105%

-169

4. Welvarend Venlo

14.814

14.055

12.498

89%

1.557

5. Centrumstad Venlo

22.008

19.174

17.015

89%

2.159

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

3.451

3.788

3.411

90%

376

Algemene middelen

52.690

74.491

80.413

108%

-5.923

Totaal lasten (inclusief verrekeningen met reserves)

417.734

430.975

427.406

99%

3.569

Gerealiseerd resultaat

6.515

6.515

Totaaloverzicht baten en lasten 2019 per programma (excl. verrekeningen met reserves)

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting voor
wijziging 2019

Begroting na
wijziging 2019

Rekening
2019

%

Verschil

1. Gezond en actief Venlo

61.605

63.576

62.712

99%

-864

2. Leefbaar Venlo

53.348

41.064

37.108

90%

-3.956

3. Grenzeloos Venlo

2.903

3.042

2.763

91%

-279

4. Welvarend Venlo

9.323

7.934

6.576

83%

-1.358

5. Centrumstad Venlo

9.961

6.703

4.479

67%

-2.224

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

501

596

119%

95

Algemene middelen

276.407

302.517

313.615

104%

11.098

Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves)

413.546

425.336

427.849

101%

2.513

1. Gezond en actief Venlo

232.415

237.435

234.687

99%

-2.748

2. Leefbaar Venlo

88.678

73.787

71.043

96%

-2.744

3. Grenzeloos Venlo

1.834

3.223

3.174

98%

-49

4. Welvarend Venlo

13.744

11.845

9.851

83%

-1.994

5. Centrumstad Venlo

19.977

17.139

14.048

82%

-3.091

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

2.610

2.946

2.570

87%

-376

Algemene middelen

46.966

64.602

70.118

109%

5.516

Totaal lasten (exclusief verrekeningen met reserves)

406.224

410.976

405.491

99%

-5.486

Totaal saldo baten en lasten

7.322

14.359

22.358

156%

7.998

Totaaloverzicht baten en lasten 2019 per programma (verrekeningen met reserves)

bedragen x €1.000

Programma

Begroting voor
wijziging 2019

Begroting na
wijziging 2019

Rekening
2019

%

Verschil

1. Gezond en actief Venlo

626

382

61%

-244

2. Leefbaar Venlo

3.294

3.963

4.744

120%

781

3. Grenzeloos Venlo

4. Welvarend Venlo

185

185

219

118%

34

5. Centrumstad Venlo

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

708

645

491

76%

-154

Algemene middelen

220

237

108%

17

Totaal onttrekkingen aan reserves (baten)

4.187

5.639

6.073

108%

434

1. Gezond en actief Venlo

1.000

1.101

110%

101

2. Leefbaar Venlo

1.842

4.023

3.845

96%

-178

3. Grenzeloos Venlo

218

218

4. Welvarend Venlo

1.070

2.210

2.647

120%

437

5. Centrumstad Venlo

2.031

2.035

2.967

146%

932

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

842

842

842

100%

Algemene middelen

5.725

9.889

10.295

104%

406

Totaal toevoegingen aan reserves (lasten)

11.509

19.998

21.915

110%

1.917

Totaal saldo baten en lasten

-7.322

-14.359

-15.842

110%

-1.483

Gerealiseerd resultaat

6.515

6.515

ga terug