Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Financieel resultaat 2019

bedragen x € 1.000

Programma

Begroting voor
wijziging 2019

Begroting na
wijziging 2019

Rekening
2019

%

Verschil

1. Gezond en actief Venlo

61.605

63.576

62.712

99%

-864

2. Leefbaar Venlo

53.348

41.064

37.108

90%

-3.956

3. Grenzeloos Venlo

2.903

3.042

2.763

91%

-279

4. Welvarend Venlo

9.323

7.934

6.576

83%

-1.358

5. Centrumstad Venlo

9.961

6.703

4.479

67%

-2.224

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

501

596

119%

95

Algemene middelen (excl. overhead, post onvoorzien en VPB)

276.047

302.371

311.654

118%

9.283

Algemene middelen (overhead)

360

146

1.961

1344%

1.815

Algemene middelen (vennootschapsbelasting)

Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves)

413.546

425.336

427.849

101%

2.513

1. Gezond en actief Venlo

232.415

237.435

234.687

99%

-2.748

2. Leefbaar Venlo

88.678

73.787

71.043

96%

-2.744

3. Grenzeloos Venlo

1.834

3.223

3.174

98%

-49

4. Welvarend Venlo

13.744

11.845

9.851

83%

-1.994

5. Centrumstad Venlo

19.977

17.139

14.048

82%

-3.091

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

2.610

2.946

2.570

87%

-376

Algemene middelen (excl. overhead, post onvoorzien en VPB)

9.699

26.105

29.840

114%

3.736

Algemene middelen (overhead)

36.728

38.363

40.278

105%

1.915

Algemene middelen (post onvoorzien)

539

134

0%

-134

Algemene middelen (vennootschapsbelasting)

Totaal lasten (exclusief verrekeningen met reserves)

406.224

410.976

405.491

99%

-5.486

Totaal saldo baten en lasten

7.322

14.359

22.358

156%

7.998

Onttrekkingen aan reserves (baten)

4.187

5.639

6.073

108%

434

Toevoegingen aan reserves (lasten)

11.509

19.998

21.915

110%

-1.917

Totaal saldo verrekening met reserves

-7.322

-14.359

-15.842

110%

-1.483

Totaal resultaat

6.515

6.515

ga terug